OPPSTALLING

Oppstallings tjenesten tilbys i semi-frihet.Bokser på 3 x 3 m, med individuell luftegård. Med dette ønsket vi å sikre at hestene er ute så mye de ønsker. Hensikten med dette er å få en bedre livskvalitet for hester og dermed et bedre forhold til rytter. Vi har 20 bokser, 3 ridebaner, stort salrom, 4 dusjer. Hestene fores 3 ganger om dagen.


Trykk på bildet for á se flere

Senteret er behjelplige med vaksinasjoner, Skoing, veterinær, akupunktur behandling for hester som trenger det. Vårt senter har kvalifisert personell 24 timer i døgnet, 365 dager i året.